Het kiezen van duurzame partners

Wij kiezen er enerzijds zelf voor om een steentje bij te dragen aan het milieu en verkiezen anderzijds om samen te werken met duurzame partners. Zo beschikken we over een eigen recyclagepark met een uitgebreide materiaalscheiding. Daarbij worden glas-, aluminium, -pvc, en rubberbestanddelen uit gesorteerd en eveneens voor recycling afgevoerd.

Daarnaast koos Timmerman ervoor om samen te werken met duurzame partners. Klik gerust op onderstaande logo’s om de website van onze leveranciers te bekijken.

Heroal

Heroal maakt gebruik van gerecycleerd aluminium voor de productie van aluminium profielen. Ook het opschuimen van de profielen gebeurt niet d.m.v. drijfgas maar er wordt gewerkt met water om de ecologische voetafdruk te reduceren. Vervolgens wordt energie bij Heroal opgewekt met een eigen warmtekrachtcentrale en beschikken zij over een eigen energiezuinig vrachtwagenpark voor de distributie van hun goederen.

VEKA

VEKA zet zich al meer dan 25 jaar met grote betrokkenheid in voor duurzaamheid in de ramenbranche – en niet alleen door recycling. Het certificaat van het Europese initiatief VinylPlus staat voor een duurzame toelevering van grondstoffen en een energie-efficiënte productie met een hoog recycling-aandeel. VEKA stimuleert de recycling van pvc in heel Europa. Op 3 locaties in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië verwerkt de VEKA Recycling Groep jaarlijks ca. 65.000 ton oude ramen.

AGC Glass Europe

Onze leverancier van glas, AGC Glass Europe, is leider op het gebied van gecoat glas. Dit type glas draagt rechtstreeks bij tot een lager energieverbruik: dankzij de superisolerende coatings hoeft een ruimte minder verwarmd te worden dus wordt er minder energie verbruikt. Zonregulerende coatings leveren op hun beurt weer een energiebesparing op bij airconditioning. AGC neemt het voortouw in de ontwikkeling van nieuwe producten met betere milieuprestaties tijdens hun levensduur. Daarnaast maakt de productie van AGC deel uit van “Cradle to Cradle”. Dit hebben ze oa. te danken aan grondstoffen die ze tot in het oneindige hergebruiken.

Hörmann

Hörmann neemt de verantwoording voor ons milieu en voor onze toekomst op zich. Deze permanente verplichting tegenover ons milieu komt tot uiting bij het nemen van maatregelen zoals het gebruik van kringlooppapier, het CO²-neutraal verzenden van post of het recyclen van transportverpakkingen. Daarnaast investeert Hörmann in innovatieve warmte-krachtsystemen met een intelligent energiemanagementsysteem in de fabrieken. Met deze maatregelen daalt de CO2-emissie aanzienlijk en neemt tevens het milieubewustzijn van alle medewerkers toe. Tenslotte verlaagt Hörmann jaarlijks zijn CO2-uitstoot met ca. 16.000 ton door bijvoorbeeld gebruik te maken van regeneratieve energieën.

Renson

Onze leverancier van ventilatieroosters en screens, Renson, geeft om duurzaamheid en het milieu. Daarom reduceren ze de CO2-uitsoot en het energieverbruik met 70% ten opzichte van standaard kantoren en productieruimtes. Daarnaast zijn de daken van de Renson faciliteiten uitgerust met meer dan 15.000 m² zonnepanelen. Bovendien kunnen de gebruikte materialen volledig gerecycleerd worden en zijn ze gebaseerd op gerecycleerde grondstoffen. Vervolgens worden de verpakkingen van hun producten gemaakt van gerecycleerde en biologisch afbreekbare materialen.

Selve

Slecht geïsoleerde rolluikkasten zijn verleden tijd. Integendeel, rolluiken werken isolerend in de wintermaanden en verlagen bijgevolg de stookkosten. In de zomer houden ze de zon en de warmte buiten en zo wordt gespaard op airconditioning en bijgevolg energiekosten. Het automatiseren van rolluiken vermindert eveneens het energieverbruik op een duurzame wijze: een rolluikmotor zorgt ervoor dat je rolluik altijd op de juiste manier open- en dichtgaat en je kan deze rolluiken bedienen van op afstand. Selve staat gekend voor innovatieve technologie en uitstekende kwaliteit.